Tjänster

Elinstallation

Snabbt utfört med hög kvalitet

Laddbox

Installation av laddbox

Felsökning

Vi hittar och åtgärdar felet!

Installation ugn/spig

Vi installerar all form vitvaror.

Elcentral

Vi installerar/byter elcentral.

Belysning

Installation av belysning och

smarta hem.

Felaktiga elinstallationer är livsfarliga! 


Vi innehar ECY-certifikat, med en behörig elektriker som utför jobbet kan ni vara trygga om att arbetat är utförd enligt branschens alla regler. Vi har mer än 10 års erfarenhet. Felaktiva elinstallationer är livsfarliga och kan innebära direkt livsfara. Vi arbetar med säkerhet i fokus så att ni ska känna er trygga. Om ni är osäkra på att en elinstallation är utförd på ett korrekt sätt kommer vi gärna ut och granskar arbetat som är utfört, kontakta oss idag!